Díky za podporu EMIS a ECHOES!

Vážení přátelé, na konci ledna skončilo po měsíčním prodloužení online dotazníkové šetření ECHOES (European Community Health Worker OnlinE Survey) pro lidi, poskytující podpůrné služby v oblasti sexuálního zdraví v komunitě mužů, majících sex s muži (MSM). Ve stejných dnech byl, rovněž po měsíčním prodloužení, ukončen průzkum EMIS (European MSM Internet Survey) – online dotazníkové šetření o zdraví a preferencích MSM. Oba výzkumy patří do skupiny ESTICOM (European Surveys and Training To Improve MSM Community Health), zdravotního programu Evropské unie a uzavírá je ještě třetí modul, kterým je tréninkový program pro osoby, zabývající se zdravím komunity MSM. Výsledky obou výzkumů budou využity a zohledněny v tomto tréninkovém programu v každé ze zúčastněných zemí, což zaručí vznik takového školícího programu, jenž bude odrážet skutečné potřeby komunity MSM v dané zemi. Celý projekt řídilo konsorcium 9 evropských organizací, vedených Institutem Roberta Kocha v Berlíně (Německo).

Výzkum EMIS navázal na stejné šetření, jež proběhlo v roce 2010, a mnozí z Vás si na něj jistě vzpomenou, a byl rozšířen o některé nové aspekty, např. o PrEP (Pre-expoziční profylaxi), chemsex či o aspekty duševního zdraví.

První výsledky budou prezentovány na setkání odborníků na konci dubna letošního roku. ČSAP zde bude mít svého zástupce, takže vás budeme zavčas informovat. Konečná zpráva by měla být vydána v první části roku 2019.

Děkujeme, že jste byli s námi součástí něčeho obrovského! Děkujeme v první řadě Vám všem, kdo jste dotazníky vyplnili a aktivně jste tak přispěli k realizaci tohoto významného projektu. Sluší se poděkovat i všem partnerům, bez nichž bychom našimi omezenými silami a možnostmi v ČSAP nebyli schopni takovou velkou věc za celou Českou republiku uřídit. Naše poděkování si v této souvislosti zaslouží zejména manažerka Národního programu HIV/ v ČR. Řada našich partnerů nám pomohla s tím nejdůležitějším, což byla propagace. Zde bychom rádi vyslovili naše díky zejména portálu iBoys.cz a spolku Prague Pride. V neposlední řadě děkujeme i dalším subjektům, jednotlivcům a dobrovolníkům za různou formu a míru pomoci!

V Praze 11. února 2018

Mgr. Tomáš Rieger

místopředseda ČSAP

Obrázek č. 138

Certifikát za 350 Kč

Máme výbornou zprávu pro všechny cestovatele potřebující certifikát o svém HIV statusu. Některé země stále vyžadují tato potvrzení, aby umožnily dlouhodobý pobyt na svém území nebo k udělení víza pro vstup. Díky spolupráci s novou laboratoří jsme schopni nabídnout certifikáty za 350 korun. Bohužel certifikáty jsme schopni zprostředkovat pouze v našem hlavním checkpointu v Domě světla v Praze. Ostatní checkpointy už certifikáty neposkytují. Více zde.

JDEŠ K NÁM NA TESTY?

PIST

MOBILNÍ TESTOVÁNÍ - SANITKA

pro více detailů rozklikněte město

PODPOŘTE NÁS!

 
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS POMOC 30
DMS POMOC 60
DMS POMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Objednání besedy

Pro školy a školská zařízení nabízíme objednání besedy s HIV+ lektorem prostřednictvím e-shopu. Vyberte si snadno a rychle termín, který Vám vyhovuje nejlépe. Besedy se konají v Domě světla v Praze nebo naši lektoři přijedou za Vámi do školy.

Obrázek č. 142
Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/ částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/.

анаболики купить

тестостерон ципионат цена

Wachstums Hormone